Možnosti financování VaV projektů

bag-2855409_1280

Pokud Vás zajímají aktuální možnosti financování Vašeho výzkumného projektu, níže uvádíme souhrn zajímavých dotačních příležitostí pro podnikatelský a výzkumný sektor.

Program Výzva Ukončení výzvy Odkaz
TA ČR Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA Druhá veřejná soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji 25. 10. 2018 TAČR
OP PIK Inovace – Výzva V 27. 11. 2018 API
OP VVV Teaming II 15. 11. 2018 MŠMT
OP VVV Výzva č. 02_16_031 Celoživotní vzdělávání na vysokých školách 14. 12. 2018 OP VVV
OP PIK Aplikace – Výzva VI 17. 12. 2018 API
OP PIK Potenciál – Výzva V. 15. 1. 2019 API
EURIPIDES EURIPIDES²-PENTA 2019 21. 5. 2019 EURIPIDES
Horizon 2020 Building a low-carbon, climate resilient future: next-generation batteries 25. 4. 2019 Horizon
HORIZONT 2020 SME Instrument

Phase 1, Phase 2

Multiple cut-off SME INSTRUMENT
OP PIK ICT a sdílené služby – Výzva IV – aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb 28. 5. 2019 API