Možnosti financování VaV projektů

bag-2855409_1280

Pokud Vás zajímají aktuální možnosti financování Vašeho výzkumného projektu, níže uvádíme souhrn zajímavých dotačních příležitostí pro podnikatelský a výzkumný sektor.

Program Výzva Ukončení výzvy Odkaz

 

TA ČR Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA 3. veřejná soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA – Gender Net Plus Call 2017 7. 12. 2018 TAČR
OP VVV Výzva č. 02_16_031 Celoživotní vzdělávání na vysokých školách 14. 12. 2018 OP VVV
OP PIK Aplikace – Výzva VI 17. 12. 2018 API
OP PIK Potenciál – Výzva V. 15. 1. 2019 API
CHIST-ERA ERA-NET Cofund Výzva CHIST-ERA III 15. 1. 2019 CHIST-ERA
EuroNanoMed3 EuroNanoMed 3 Joint Call 2019 31. 1. 2019 EuroNanoMed3
Horizon 2020 Cost analysis software platform for evaluating innovative manufacturing technology for SMART fuselage 6. 2. 2019 Horizon
EURIPIDES EURIPIDES²-PENTA 2019 21. 5. 2019 EURIPIDES
Horizon 2020 Building a low-carbon, climate resilient future: next-generation batteries 25. 4. 2019 Horizon
HORIZONT 2020 SME Instrument

Phase 1, Phase 2

Multiple cut-off SME INSTRUMENT
OP PIK ICT a sdílené služby – Výzva IV – aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb 28. 5. 2019 API
OP PIK Technologie Výzva VIII (pro začínající podniky) 28. 5. 2019 OP PIK