Pozvánka na Výkonný výbor 24. 8. 2018

cropped-favicon.png

Vážení, přijměte prosím pozvání na zasedání Výkonného výboru, který se uskuteční dne 24. 8. 2018.

Pokud se nebudete moci zúčastnit, či za sebe vyslat pověřeného zástupce s úředně ověřenou plnou mocí a rádi byste se účastnili hlasování „per rollam“, kontaktujte prosím předsedu Asociace (Ing. Jiří Fuchs, T: 734 622 331, @: jiri.fuchs@ctit.cz) pro potvrzení Vašich komunikátorů (telefonu/emailu).

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 2710/6, Praha 6

Termín konání: 24.8. 2018 od 17:30 hod.

Body programu:

  • Body programu:
  • Prezence (zapisovatel)
  • Aktualizace expertních a projektových skupin
  • Aktualizace SVA a IAP
  • Hlasování
  • Body hlasování:
  • Přijetí aktualizací expertních a projektových skupin
  • Přijetí aktualizací SVA a IAP
  • Vzešlé z diskuze (pouze na místě)

V Brně, dne 19. 7. 2018

Ing. Jiří Fuchs, předseda výkonného výboru