Seznam členů

Členem platformy se může stát každý jednotlivec, každá fyzická i právnická osoba, včetně škol, neziskových organizací se zájmem o oblast činnosti CTIT. V případě zájmu o bezplatné členství nás prosím kontaktujte.

Členy platformy jsou následující ogranizace