EIC Accelerator

Vážení zájemci o podporu inovativních projektů. Dovolujeme si Vám přinést zprávu Enterprise Europe Network k transformaci oblíbeného SME Instrumentu.

EIC Accelerator je součástí pilotního projektu Evropské rady pro inovace (EIC). Bude podporovat podniky s vysokým potenciálem (zejména MSP) pomocí financování, koučování a poradenství. Cílem je rozvíjet a uvádět na trh nové produkty, služby a obchodní modely, které mohou podpořit hospodářský růst a zaplnit mezeru na trhu podporou inovací, které jsou pro soukromé investory považovány za „vysoce rizikové“. Je doplněn pilotem EIC Pathfinder, který podporuje pokročilé technologie / inovace v rané fázi. EIC Fast Track to Innovation bude i nadále nabízet podporu konsorciím, včetně MSP a průmyslových subjektů. Společně tyto nástroje EIC pokrývají celý inovační řetězec. Evropská komise zveřejnila soubor často kladených dotazů, které jsou směrovány na fungování Evropské rady pro inovace a jejích nástrojů.

Oproti SME Instrument čeká na žadatele EIC Accelerator několik změn. Mezi hlavní změny patří:

  • Existují dvě alternativy financování, mezi kterými si žadatelé mohou vybrat. První alternativou je grant (0,5 – 2,5 mil. €), druhou možností je kombinace grantu a vlastního kapitálu (do výše 17,5 mil. €)
  • Financování prostřednictvím vlastního kapitálu je nutné pro aktivity nad TRL 8 (Technology Readiness Level)
  • Akcelerátor neumožňuje realizaci projektů konsorcii MSP, žadatelem je výhradně samostatný subjekt
  • Dochází k narovnání váhy jednotlivých hodnotících kritérií (excelence, dopad, implementace) v celkovém hodnoceníVážení zájemci,

Nahlédněte do Příručky pro žadatele.

Výraznou proměnou prošel vzor projektové žádosti. Pro více informací, dokumenty a výzvy navštivte Horizon 2020 Funding and Tenders Portal.”

Zdroj: https://www.enterprise-europe-network.cz