Children’s group Meteorka

Na ulici Skorkovského 159 v Brně Židenicích provozujeme dětskou skupinu pro děti od 1 do 6 let. Veškeré informace o naší školce naleznete na stránkách www.meteorkabrno.cz.

Základní informace o projektu

  • Název projektu: Dětská skupina Meteorka.
  • Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006794.
  • Realizace projektu: 1. 5. 2017 – 31. 8. 2019.
  • Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.
  • Klíčové aktivity projektu: Vybudování dětské skupiny; Provoz zařízení péče o děti; Zajištění kvalifikace pečující osoby; Pronájem.

Kontaktní informace

Publicita_Meteorka