DLT

Technologie účetních knih, které jsou geograficky distribuované a vzájemně synchronizované sítí. Neexistuje mezi nimi jedna centrální autorita. Příkladem takové technologie je blockchain(Distributed Ledger Technology).