EBA

Evropský orgán pro bankovnictví přispívá k posílení ochrany spotřebitelů a podporuje zdravou, účinnou a konzistentní úroveň regulace a dohledu. Tím zabraňuje regulační arbitráži a podpoře rovné hospodářské soutěže. Její povinností je sledovat nové a stávající finanční činnosti (European Banking Authority).