KURZ – PROGRAMOVACÍ JAZYK PERL

Vážení členové,

dovoluji si vás upozornit, že 13.10.2017 bude zahájen kurz programovacího jazyka Perl, který zajišťuje naše Asociace na Mendelově univerzitě v Brně. Kurz bude probíhat po dobu 5 týdnů, vždy v pátek od 12.30 hod.

Pokud máte zájem o bezplatnou účast vašich zaměstnanců, neváhejte mě kontaktovat!

S pozdravem,

Ing. Jiří Fuchs, T: 734 622 331, @: jiri.fuchs@ctit.cz, M: @ctit

PROGRAMOVACÍ JAZYK PERL

Název kurzu: Programovací jazyk Perl
Hodinová dotace: 16 výukových hodin
Vyučující: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Zaměření kurzu:
Seznámení s programovacím jazykem Perl po stránce teoretické i praktické jako s nástrojem použitelným pro zpracování textu, provádění systémových úloh, programování internetových aplikací až po rozsáhlé aplikace s grafickým uživatelským rozhraním.
Obsah předmětu:
1. Úvod do jazyka
2. Základní prvky jazyka
a. Kontext
b. Datové typy, proměnné
c. Operátory
d. Příkazy
e. Standardní a programátorem definované funkce
3. Regulární výrazy
4. Odkazy
a. Pevné, symbolické odkazy
b. Vícerozměrné datové struktury
5. Modulární programování
a. Balíky, moduly
b. Tabulky symbolů
6. Objektově orientované programování
a. Implementace OOP v Perlu
b. Objektové rozhraní modulů
7. Spolupráce s okolím
a. Práce se soubory a adresáři
b. Spolupráce s operačním systémem
c. Práce s databází
d. Webové aplikace
Literatura:
Autor Název Místo vydání Nakladatel Rok ISBN
DAŘENA, F. Myslíme v jazyku PERL Praha Grada 2005 80‑247‑1147‑8
FRIEDL, J E. Mastering Regular Expressions : Powerful Techniques for Perl and Other Tools Beijing O’Reilly 1998 1‑56592‑257‑3
WALL, L.  CHRISTIANSEN, T.  ORWANT, J. Programming PERL Beijing O’Reilly 2000 0‑596‑00027‑8
SATRAPA, P. Perl pro zelenáče Praha Neokortex 2000 80‑86330‑02‑8
Zdroje dostupné na www