Plán digitální transformace

V rámci podpory iniciativy Průmysl 4.0. a s ní související automatizace výroby nabízíme analytickou podporu a přípravu potřebných dokumentů pro digitalizaci vaší organizace.

Nabízíme odborné zpracování podkladů a potřebných dokumentů:

1) Analýza současného stavu digitální transformace umožní popsat stávající stav digitální transformace podniku. Současný stav digitální transformace obsahuje zejména informace o:

  1. Práci s velkými daty (Big data)
  2. Využívání virtuální reality (VR)
  3. Horizontálně vertikální datové integraci
  4. Internetu věcí a služeb (IoT)
  5. „Digitálním dvojčeti výrobku, výroby a vlastností“
  6. Využívání autonomních a kolaborativních robotů
  7. Umělé inteligenci (AI)
  8. Kybernetické bezpečnosti

2) Plán digitální transformace obsahuje dílčí plány digitální transformace v oblastech:

  1. Infrastrukturní vrstvy
  2. Infrastruktury zajišťující sběr relevantních dat a dohledatelnost (tracibility)
  3. Datových vrstev
  4. Datové vrstvy při řízení procesu zakázky
  5. Pokrokových digitálních nástrojů ve vývoji, v předvýrobních etapách a propojení v dodavatelsko-odběratelských řetězcích
  6. Výstupů z datové vrstvy v povýrobních etapách
  7. Programových algoritmů a velkých dat pro údržbu a řízení jakosti
  8. Komunikační platformy, automatizované obsluhy výrobních a nevýrobních technologií a progresivních výrobních technologií

3) Zpracování Projektového záměru pro zdůvodnění potřebnosti a relevance aktivit v oblasti digitální transformace.

Pro více informací mě neváhejte kontaktovat, rád Vám sdělím bližší informace a pomůžu s digitalizací vaší organizace.

martin_vokral_2Ing. Martin Vokřál
@: martin.vokral@ctit.cz
T: +420 777 551 594