Pozvánka – Členská schůze 24.8.2018

Jménem výkonného výboru si Vás dovoluji pozvat na setkání Členské schůze Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s.

Pokud se nebudete moci zúčastnit, či za sebe vyslat pověřeného zástupce s úředně ověřenou plnou mocí a rádi byste se účastnili hlasování „per rollam“, kontaktujte prosím předsedu Asociace (Ing. Jiří Fuchs, T: 734 622 331, @: jiri.fuchs@ctit.cz) pro potvrzení Vašich komunikátorů (telefonu/emailu).

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 2710/6, Praha 6

Termín konání: 24.8.2018 od 18:30 hodin

Body programu:

  • Prezence (zapisovatel)
  • Představení činnosti Asociace (předseda VV)
  • Představení výstupů ze setkání expertních týmů
  • Představení projektů
  • Probrání dosavadní činnosti Asociace a plány činnosti do konce roku 2018
  • Hlasování

Body hlasování:

  • Schválení účetní závěrky a činnosti VV, včetně znění strategických dokumentů
  • Vzešlé z diskuze (pouze na místě)

V Brně, dne 19. 7. 2018

Ing. Jiří Fuchs, předseda výkonného výboru