Possibilities of financing Research & Development projects

Program Call Deadline Webpage
ERANET Cofund BlueBio 17. 3. 2019 MIUR
Horizon 2020 Science with and for Society 2. 4. 2019 Horizon
Horizon 2020 Building a low-carbon, climate resilient future: next-generation batteries 25. 4. 2019 Horizon
EURIPIDES EURIPIDES²-PENTA 2019 21. 5. 2019 EURIPIDES
HORIZONT 2020 SME Instrument

Phase 1, Phase 2

Multiple cut-off SME INSTRUMENT
OP PIK ICT a sdílené služby – Výzva IV – aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb 28. 5. 2019 API
OP PIK Technologie Výzva VIII (pro začínající podniky) 28. 5. 2019 OP PIK
OP VVV Výzva č. 02 – 18 – 072 Výzkumné e-infrastruktury 31. 5. 2019 OP VVV
OP VVV Výzva č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II 31. 5. 2019 OP VVV
OP VVV Výzva č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II 10. 6. 2019 OP VVV
OP PIK Inovační vouchery – Výzva IV 30. 6. 2019 OP PIK
OP PIK Vysokorychlostní internet – Výzva II 8. 7. 2019 OP PIK