Digitalizace a zelená transformace FinTech a WealthTech

Účast na zahraničních konferencích nám přináší jeden opakující se pattern a tím je neutuchající rezonance ESG tematiky v oboru finančních technologií.

Hezký článek „Udržitelnost jako potenciální buducnost bankovních produktů? Průzkumy hovoří jasně!“ o tematice udržitelnosti  v oblasti Banking vydali FinTech Cowboys.

V dnešním příspěvku nastíníme směřování, kterým bychom se měli v nejbližších měsících a letech v souladu s uvedeným trendem ubírat.

Digitalizace a zelená transformace FinTech

Digitalizace je již od založení CTIT stěžejním předmětem zájmu platformy. V rámci další činnosti budeme  nadále podporovat transformaci průmyslu, která umožní podnikům reagovat na společné výzvy, potřeby a požadavky spojené s přechodem na digitální technologie, přičemž se dále zvýší akcent na podporu zelených technologií.

Společně s partnery jako jsou magazín Fintree či Česká fintechová asociace budeme nadále tvořit obsah k transferu best-practices směrem k českým společnostem. „Těší nás pozitivní zpětná vazba na strategický dokument FinTech Roadmap, u kterého by v nejbližší době mělo dojít k vydání další aktualizované verze a je s ním spojeno mnoho popularizačních aktivit, například konference FinTech Roadmap. Níže se můžete podívat, co na letošní ročník říkají přednášející a účastníci.“ uvádí Ondřej Machač z výše uvedených organizací.

WealthTech, automatizace a zefektivnění wealth managementu

Vzhledem k postupné fragmentaci odvětví a potřeby hlubšího výzkumu a vývoje v dílčích oblastech FinTech bude dále akcentováno směřování do oblasti WealthTech, která je úzce provázána se všemi dalšími FinTech obory, digitalizací a ESG.

„Také Akční plán Evropské komise v oblasti kapitálových trhů uvádí, že lidé snažící se ochránit své úspory by měli mít možnost investovat do finančních produktů, které nejlépe vyhovují jejich investičním preferencím, a to včetně zahrnutí ESG produktů, které začínají být pro investory čím dál více důležité. Toto potvrzuje i zájem zahraničních uživatelů našeho software“, uvádí Vladimír Vacula z Analytical Platform, platformy která poskytuje nástroje pro podporu investičního rozhodování postavené na datech a strojovém učení.

V plánu je ke strategické dokumentaci přidat také nový dokument Akční plán FinTech v oblasti digitalizace a zelené transformace, ke kterému bude připravena celá řada informačních a diseminačních aktivit.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Ondřej Mikulčík