Executive Committee of The Technology Platform for Communication Tools and IoT took place in Brno on 15th December

Dne 15. 12. 2017 se v Brně uskutečnilo zasedání Výkonného výboru Technologické platformy pro komunikační nástroje a internet věcí. Členové Výkonného výboru zhodnotili dosavadní fungování a činnost platformy, aktivity členské základny a rovněž stanovili cíle rozvoje platformy pro následující rok 2018.