Our members are preparing projects for SME Instrument – The EU Framework Programme for Research and Innovation.

Jednou z činností Technologické platformy CTIT je odborná podpora, kterou poskytuje svým členům při přípravě VaV projektů a směřování technologického rozvoje v ČR v dynamicky se rozvíjejících oborech komunikačních nástrojů a Internet od Things. Aktuálně naši členové za podpory projektového týmu Technologické platformy Read More …

Executive Committee of The Technology Platform for Communication Tools and IoT took place in Brno on 15th December

Dne 15. 12. 2017 se v Brně uskutečnilo zasedání Výkonného výboru Technologické platformy pro komunikační nástroje a internet věcí. Členové Výkonného výboru zhodnotili dosavadní fungování a činnost platformy, aktivity členské základny a rovněž stanovili cíle rozvoje platformy pro následující rok 2018.