Our members are preparing projects for SME Instrument – The EU Framework Programme for Research and Innovation.

Jednou z činností Technologické platformy CTIT je odborná podpora, kterou poskytuje svým členům při přípravě VaV projektů a směřování technologického rozvoje v ČR v dynamicky se rozvíjejících oborech komunikačních nástrojů a Internet od Things.

Aktuálně naši členové za podpory projektového týmu Technologické platformy a dalších odborníků, připravují projekty pro podání do programu Horizon 2020- SME Instrument. Tento program je určen k podpoře malých a středních podniků, které se zabývají vývojem inovativních produktů a mají zájem jej komercializovat na evropských, případně světových trzích. Uzávěrka příjmu žádostí je 8. 2. 2018, pokud byste měli zájem o pomoc s i vaším zajímavým projektem, neváhejte se na nás obrátit!

Zdroj: ec.europa.eu/easme/