Crowdfunding

Od té doby co se crowdfunding objevil na evropském trhu se opakovaně prosadil jako spolehlivá volba pro startupy a malé a střední podniky, které chtějí získat kapitál. Společné výzkumné středisko Evropské komise v roce 2015 definovalo crowdfunding jako “Otevřenou výzvu ke shromáždění zdrojů (peněz, zásob, času) od populace skrze internetovou platformu. Přispěvatelé na oplátku mohou dostat hmatatelné nebo nehmatatelné výhody, což záleží na typu crowdfundingu.”

I když je crowdfundingový průmysl extrémně diverzifikovaný, tak základní mechanismy pro přípravu a spuštění crowdfundingové kampaně zůstávají stejné skrze všechny modely. Obecně crowdfundingové platformy poskytují technickou infrastrukturu, která umožňuje, aby byly projekty dostupné online a také zajišťuje, že jsou zdroje shromažďovány skrze nezávislého poskytovatele plateb.


FinTech Roadmap

Pro vhodnou implementaci nejnovějších technologií u každé oblasti tvoříme tabulku ve které jsou zobrazeny přicházející trendy, klíčoví činitelé, výzvy které se v oblasti řeší a také identifikovaný stav v České republice ve srovnání se světem.

 

Přicházející trendy Klíčoví činitelé Výzvy Srovnání se světem
Obchodování s fakturami – crowdlending faktur Zlepšení likvidity, atraktivní výnosnost, vyšší diverzifikace rizika Riziko, že zákazník nezaplatí fakturu V ČR aktivně probíhá
Vznik crowdfundingových platforem dle zaměření – např. na vydavatele knih Zvětšující se množství crowdfundingových projektů mezi kterými je obtížné se vyznat a odlišit Umožnit využití všech druhů crowdfundingu Spíše v USA apod. ČR je relativně malý trh, ale činnost probíhá v omezené míře i u nás
Příchod komplexnějších podnikatelských záměrů na crowdfunding Inovativní podnikatelské i jiné záměry Crowdfunding jako běžný prvek životního cyklu většiny projektů Postupně se prosazuje také v ČR
Nové regulace P2P platforem Jednodušší škálovatelnost na celoevropské úrovni – nejednotné regulace mezi jednotlivými zeměmi, zvýšení důvěry investorů v tyto platformy Povinnost získat licenci pro mezinárodní hráče, nutnost splnit další povinnosti pro ochranu spotřebitele ČR musí tuto regulaci také implementovat do své legislativy