Our members are preparing projects for SME Instrument – The EU Framework Programme for Research and Innovation.

Jednou z činností Technologické platformy CTIT je odborná podpora, kterou poskytuje svým členům při přípravě VaV projektů a směřování technologického rozvoje v ČR v dynamicky se rozvíjejících oborech komunikačních nástrojů a Internet od Things. Aktuálně naši členové za podpory projektového týmu Technologické platformy Read More …