Dětská skupina Meteorka II

Základní informace o projektu

Název projektu: Dětská skupina Meteorka II

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0012613

Realizace projektu: 1. 9. 2019 – 28. 2. 2022

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

Kontaktní informace:

Ing. Jiří Fuchs, jiri.fuchs@ctit.cz, +420 734 622 331
Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s. (CTIT)
Kancelář Brno, Veveří 111, 616 00 Brno

Financováno z Operačního programu Zaměstnanost