Vzdělávání prostřednictvím Asociace CTIT

Základní informace o projektu

Název projektu: Vzdělávání prostřednictvím Asociace CTIT

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005929

Realizace projektu: 4. 2. 2017 – 30. 4. 2019

Projekt Vzdělávání prostřednictvím Asociace CTIT je zaměřen na rozvoj dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců IT organizací, které jsou členy Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s. Projekt bude uskutečňován po dobu 27 měsíců.

Kontaktní informace:

Ing. Jiří Fuchs, jiri.fuchs@ctit.cz, +420 734 622 331
Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s. (CTIT)
Kancelář Brno, Veveří 111, 616 00 Brno

Financováno z Operačního programu Zaměstnanost
Publicita_web