Technologická platforma komunikačních nástrojů a IoT

Základní informace o projektu

Název projektu: Technologická platforma komunikačních nástrojů a IoT

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007170

Realizace projektu: 1. 3. 2017 – 30. 4. 2019

Projekt představuje Technologickou platformu komunikačních nástrojů a IoT, která si klade za cíl zvýšit konkurenceschopnost českých organizací v oblasti komunikačních nástrojů a IoT. V rámci činnosti platformy bude vytvořena analýza technologického foresightu CTIT, podáno 6 projektů do programu H2020, uspořádány 3 oborové konference a 1 závěrečné fórům. Dosáhneme prohloubení a zintenzivnění spolupráce veřejného a soukromého sektoru a zapojení českých subjektů do evropských struktur.

Kontaktní informace:

Ing. Jiří Fuchs, jiri.fuchs@ctit.cz, +420 734 622 331
Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s. (CTIT)
Kancelář Brno, Veveří 111, 616 00 Brno

Financováno z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Publicita_CTIT_web