Organizační struktura

Nejvyšším orgánem platformy je členské shromáždění. Činnost platformy je řízena výkonným výborem.  Hlavou výkonného výboru je předseda. Další členy výkonného výboru jmenuje předseda po projednání s členským shromážděním.

Výkonný výbor

Předseda výkonného výboru

Členové výkonného výboru

  • Mgr. Luboš Novosad, T: 775 437 017, @: lubos.novosad@ctit.cz
  • Jaromír Grégr, T: 380 424 411, @: jaromir.gregr@ctit.cz

Platforma CTIT sdružuje následující expertní skupiny

  • Expertní skupina pro komunikační nástroje
  • Expertní skupina pro Internet věcí
  • Skupiny pro úspěšnou realizaci dílčích projektů