Organizační struktura

Nejvyšším orgánem platformy je členské shromáždění. Činnost platformy je řízena výkonným výborem.  Hlavou výkonného výboru je předseda. Další členy výkonného výboru jmenuje předseda po projednání s členským shromážděním.

Výkonný výbor

Předseda výkonného výboru

Členové výkonného výboru

Platforma CTIT sdružuje následující expertní skupiny

  • Expertní skupina pro komunikační nástroje
  • Expertní skupina pro Internet věcí
  • Skupiny pro úspěšnou realizaci dílčích projektů