O nás

Technologická platforma pro online komunikační nástroje a IoT vznikla v návaznosti na požadavky trhu, potřeby předních oborových organizací a komerčních výzkumných podniků. Důvodem založení asociace byla neexistence subjektu, který by se cíleně věnoval trendu digitální ekonomiky, zároveň zájem o další rozvoj spolupráce partnerských subjektů a především potřeba podpory tvorby mezinárodních VaV projektů a směřování technologického rozvoje v ČR v dynamicky se rozvíjejících oborech komunikačních nástrojů a Internet od Things.

Platformu provozuje Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s. Sídlo platformy je v Technologickém centru Písek, hlavní provozovnu naleznete v Brně, které vzhledem k zázemí vysokých škol a předních svtěových IT a průmyslových společností představuje ideální zázemí pro naplňování cílů CTIT. Více v sekci kontakty.

vzniká s cílem podpořit české organizace zabývající se online komunikačními nástroji a novým trendem internetu věcí. Dílčí cíle lze charakterizovat následovně:

  1. vytvořit a provozovat technologickou platformu v rámci odvětví online komunikačních nástrojů a internetu věcí (dále „CTIT“, Communication Tools and Internet of Things);
  2. podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti v rámci odvětví CTIT;
  3. zprostředkovávat znalost CTIT, a to zejména shromažďováním a zpracováváním literatury elektronickými prostředky, pořádáním kongresů, prováděním průzkumů, konferencí, přednáškami, vlastní publikační činností, stejně tak jako rozvíjením a podporou studentských a vědeckých programů;
  4. provozovat centrální informační server o CTIT a poskytovat odkazy na další významné informační zdroje o informačních technologiích;
  5. přinášet zprávy a informace o vývoji CTIT u nás a v zahraničí;
  6. poskytovat odborná (převážně teoretická) stanoviska v oblasti CTIT;
  7. zprostředkovávat publikaci odborných článků o CTIT a přispívat tak k rozvoji tohoto odvětví;
  8. podpora vědeckých prací v oblasti CTIT a souvisejících děl;
  9. podpora a rozvoj zahraničních vztahů souvisejících s rozvojem CTIT prostřednictvím osobních a profesních vztahů, myšlenkovou výměnou mezi zahraničními odborníky, firmami, státními institucemi, stejně tak jako dalšími zainteresovanými jednotlivci.