O nás

Asociace CTIT vznikla v návaznosti na požadavky trhu, potřeby předních oborových organizací a komerčních výzkumných podniků. Důvodem založení asociace byla neexistence subjektu, který by se cíleně věnoval trendu digitální ekonomiky, rozvoji spolupráce partnerských subjektů, podpoře tvorby mezinárodních VaV projektů a směřování technologického rozvoje ČR v této oblasti.

Sídlo Asociace CTIT je v Technologickém centru Písek, hlavní provozovnu naleznete v Brně, které vzhledem k zázemí vysokých škol a předních světových IT a průmyslových společností představuje ideální zázemí pro naplňování cílů CTIT.

Zpočátku se asociace zabývala, jak již plyne z jejího názvu, komunikačními technologiemi (Communication Tools) a IoT. Později se začala zabývat převážně oblastí FinTech a digitalizaci finančního sektoru a to těmito způsoby:

  • Zprostředkovává oborové znalosti formou pořádání konferencí, přednášek, vlastní publikační činností a shromažďováním a zpracováváním literatury.
  • Poskytuje odkazy na další události a významné informační zdroje.
  • Poskytuje odborná stanoviska a poradentsví v oblasti digitalizace a FinTech.
  • Podporuje VaV projekty a poskytuje informace o možnostech jejich financování například z programu Horizon 2020.