Technologická platforma CTIT 2.0

Základní informace o projektu

Název projektu: Technologická platforma CTIT 2.0

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/0018881

Realizace projektu: 10. 9. 2019 – 31. 12. 2022

Projekt významně přispěje ke zlepšení konkurenceschopnosti malých a středních inovativních podniků a podpoří komplexní zavedení digitální agendy a implementaci Průmyslu 4.0, především v oblasti chytrých služeb.

Kontaktní informace:

Ing. Jiří Fuchs, jiri.fuchs@ctit.cz, +420 734 622 331
Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s. (CTIT)
Kancelář Brno, Jana Babáka 11, 612 00 Brno

Financováno z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost