Vzdělávací kurzy Asociace CTIT

Základní informace o projektu

Název projektu: Vzdělávací kurzy Asociace CTIT

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010831

Realizace projektu: 1. 5. 2019 – 30. 4. 2022

Projekt je zaměřen na rozvoj dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců firem, které jsou členy Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s.

Kontaktní informace:

Ing. Jiří Fuchs, jiri.fuchs@ctit.cz, +420 734 622 331
Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s. (CTIT)
Kancelář Brno, Veveří 111, 616 00 Brno

Financováno z Operačního programu Zaměstnanost