Blockchain

Blockchain je databázový systém, který udržuje a zaznamenává data způsobem, který umožňuje vícero stranám bezpečně sdílet přístup k identickým datům v reálném čase a současně vylučuje mnohá bezpečnostní rizika. Důležité je to proto, že tato schopnost vytváří nový způsob, jak transformovat procesy, zvyšovat odolnost komplexních sítí, jako jsou dodavatelské řetězce, ověřovat digitální identitu lidí a předmětů a mnohé další. 

Blockchain má potenciál ovlivňovat nebo již ovlivňuje všechny ostatní oblasti dále zmíněné na našich stránkách.


FinTech Roadmap

Pro vhodnou implementaci nejnovějších technologií u každé oblasti tvoříme tabulku ve které jsou zobrazeny přicházející trendy, klíčoví činitelé, výzvy které se v oblasti řeší a také identifikovaný stav v České republice ve srovnání se světem.

Přicházející trendy Klíčoví činitelé Výzvy Srovnání se světem
Společnosti i veřejný sektor začíná objevovat potenciál blockchainu i mimo kryptoměny Mnohá vznikající využití například v oblastech logistiky, voleb, bezpečného sdílení dat Použití blockchainu může vyžadovat tvorbu nových business procesů a přetvoření těch stávajících, což může dlouho trvat
Poptávka po kvalifikovaných blockchain pracovnících dramaticky roste Mít dostatek kvalifikovaných vývojářů je pro tento obor vysoce důležité Akutní nedostatek pracovníků
Digitální měny centrálních bank (CBDC) Tvorba bezhotovostní společnosti, dostupnost 24/7, finanční inkluze, ušetření nákladů na tvorbu fyzického oběživa, snadné transferové platby Kybernetická bezpečnost, osobní soukromí občanů ČNB průběžně sleduje vývoj v oblasti CBDC
Blockchain může přinést přidanou hodnotu v mnoha oblastech Transparentnost, bezpečnost a decentralizace sítě Přechod z proof of concept do provozu, nerealistické požadavky V ČR u společností již probíhá implementace blockchainu