Hlavní strana

Technologická platforma komunikačních nástrojů a IoT zaměřena na podporu českých organizací v oblasti digitální ekonomiky prostřednictvím:

 1. komunikačních nástrojů a systémů typu specializovaných softwarových řešení, databázových nástrojů pro komunikaci, data mining a obecně řešení zaměřených na komunikaci.
 2. internetu věcí. Propojení zařízení přináší nové možnosti vzájemné interakce nejen mezi jednotlivými systémy, ale také nové možnosti jejich ovládání, sledování a zajištění pokročilých služeb. Internet věcí, který je jedním z nejrychleji se rozvíjejících segmentů ekonomiky, se do budoucna stane doménou všech zařízení.

Technologická platforma pro online komunikační nástroje a IoT vznikla v návaznosti na požadavky trhu, potřeby předních oborových organizací a komerčních výzkumných podniků. Důvodem založení asociace byla neexistence subjektu, který by se cíleně věnoval trendu digitální ekonomiky, zároveň zájem o další rozvoj spolupráce partnerských subjektů a především potřeba podpory tvorby mezinárodních VaV projektů a směřování technologického rozvoje v ČR v dynamicky se rozvíjejících oborech komunikačních nástrojů a Internet od Things.

Platformu provozuje Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s. Sídlo platformy je v Technologickém centru Písek, hlavní provozovnu naleznete v Brně, které vzhledem k zázemí vysokých škol a předních svtěových IT a průmyslových společností představuje ideální zázemí pro naplňování cílů CTIT. Více v sekci kontakty.

vzniká s cílem podpořit české organizace zabývající se online komunikačními nástroji a novým trendem internetu věcí. Dílčí cíle lze charakterizovat následovně:

 1. vytvořit a provozovat technologickou platformu v rámci odvětví online komunikačních nástrojů a internetu věcí (dále „CTIT“, Communication Tools and Internet of Things);
 2. podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti v rámci odvětví CTIT;
 3. zprostředkovávat znalost CTIT, a to zejména shromažďováním a zpracováváním literatury elektronickými prostředky, pořádáním kongresů, prováděním průzkumů, konferencí, přednáškami, vlastní publikační činností, stejně tak jako rozvíjením a podporou studentských a vědeckých programů;
 4. provozovat centrální informační server o CTIT a poskytovat odkazy na další významné informační zdroje o informačních technologiích;
 5. přinášet zprávy a informace o vývoji CTIT u nás a v zahraničí;
 6. poskytovat odborná (převážně teoretická) stanoviska v oblasti CTIT;
 7. zprostředkovávat publikaci odborných článků o CTIT a přispívat tak k rozvoji tohoto odvětví;
 8. podpora vědeckých prací v oblasti CTIT a souvisejících děl;
 9. podpora a rozvoj zahraničních vztahů souvisejících s rozvojem CTIT prostřednictvím osobních a profesních vztahů, myšlenkovou výměnou mezi zahraničními odborníky, firmami, státními institucemi, stejně tak jako dalšími zainteresovanými jednotlivci.