Členská schůze Evropské technologické platformy NetWorld2020

Evropská technologická platforma NetWorld 2020 připravuje setkání členské základny, které se uskuteční dne 25. 10. 2017 v portugalském Lisabonu. Akce proběhne na půdě  Instituto Universitário des Lisboa.

Chystáme se do Portugalska, abychom prohloubili naše vztahy s Evropskou technologickou platformou NetWorld 2020 a poznali se osobně se zástupci dalších organizací, které jsou jejími členy.

Hlavním cílem setkání členské základny bude diskuze o dalším směřování ETP, plánovaných aktivitách a informovaní členů o jejím působení v uplynulém období.

Již nyní se můžete těšit na náš článek, ve kterém Vás seznámíme s průběhem celé akce a přineseme jistě spoustu zajímavých postřehů a novinek.

Za tým TP CTIT

Jana Valová