DIGITAL ASSEMBLY 2022

Digital assembly

Digitální suverenita a odolnost, ekologický přechod a nová digitální práva a zásady….. To jsou klíčové oblasti, v nichž Evropa musí definovat svou digitální budoucnost. Digitální shromáždění, na němž se sejdou vedoucí představitelé hospodářské a veřejné sféry, nevládních organizací a akademiků, bude jedinečnou příležitostí k debatě a navázání kontaktů pro celý ekosystém digitální politiky.

Datum a čas konání:
21. – 22. června 2022

Místo konání:
Toulouse, Francie

Více informací