Digitalizace evropského průmyslu – forum staekholderů

Akce je každoročně organizovaná Evropskou komusí a členským státem v rámci iniciativy pro digitalizaci evropského průmyslu (DEI).

Letos se konference koná ve dnech 13.-15.11 v Madridu. V průběhu akce budou mít odborníci, včetně zástupců z digitálních inovačních Center, malých a středních podniků, velkých společností a národních vlád, příležitost setkat se s tvůrci politik a diskutovat o finančních nástrojích a příležitostech po roce 2020.

Více informací.