CTIT kandiduje do řídícího výboru NetWorld2020

Předseda výboru naší Technologické platformy CTIT Jiří Fuchs kandiduje do řídícího výboru NetWorld2020 za skupinu Výzkum. Řídící výbor je řídícím orgánem NetWorld2020 ETP. Je členové výboru jsou voleni valnou hromadou vždy po dvou letech.

Volby do řídícího výboru proběhnou 15. listopadu 2018 v Bruselu v rámci zasedání valného shromáždění, kterého se budeme účastnit.

Kandidáti