Environment, Health and Safety Congress

EHS kongress se zaměřuje na komplexní problematiku nových nároků na pracovní prostředí, zdraví a bezpečnost v podnicích procházejících digitální transformací. V programu budou prezentovány a diskutovány inovativní přístupy opírající se o kombinaci poznatků praxe, vědy a možnosti uplatnění nových digitálních technologií.

Datum:
21. – 22. dubna 2020

Místo:
Berlín

Více informací.