FinTech Week London

fintech week london

Fintech Week London je místem, kde se v jedné z předních světových finančních čtvrtí, Londýně, setkávají tradiční finanční instituce s novými fintechy. Tato pětidenní akce je příležitostí k pochopení globálních témat fintech, od bank na vysoké úrovni po vyzyvatele, od technologických gigantů po disruptory.

Více informací zde