InsurTech

Změna je jediná konstanta života, což znamená, že i odvětví pojišťovnictví se musí vyvíjet. Za poslední roky se škála možných rizik, podniková dynamika i preference zákazníků dramaticky změnily, za což často mohou makroekonomické trendy. Pandemie COVID-19 zvýraznila technologické, systémové i produktové nedostatky pojišťovacích i InsurTech společností.

Pojišťovací společnosti jsou nuceny zaměřit se na digitalizaci, aby zvýšily svou operační efektivitu. Nepředvídatelnost dalšího vývoje je nutí, aby restrukturalizovali své produkty a procesy.


FinTech Roadmap

Pro vhodnou implementaci nejnovějších technologií u každé oblasti tvoříme tabulku ve které jsou zobrazeny přicházející trendy, klíčoví činitelé, výzvy které se v oblasti řeší a také identifikovaný stav v České republice ve srovnání se světem.

 

Přicházející trendy Klíčoví činitelé Výzvy Srovnání se světem
Příchod BigTech a netradičních hráčů na trh pojišťovnictví Lepší zákaznická zkušenost, zvýšení konkurenčnosti prostředí Tradiční pojišťovny musí dohnat BigTechy v ohledu zákaznické zkušenosti, možná regulace BigTechů Pracujeme na doplnění
Budování otevřených ekosystémů a partnerství mezi nimi Přístup k novým datovým zdrojům a umožnění nových distribučních modelů, celková digitalizace, zlepšení zákaznické zkušenosti Pracujeme na doplnění Pracujeme na doplnění
Rozmach umělé inteligence v pojišťovacím prostředí Inovace produktů a business modelů, modelování rizik, lepší zákaznické služby a další mnohá využití pro AI Mít jasnou strategii k adopci AI, lidíi kompetentních v oblasti AI, digitalizace a automatizace procesů Pracujeme na doplnění
Celková digitalizace služeb Zákazníci vyžadují, aby jejich pojišťovny byly dostupné a schopné poskytovat jim služby na mnoha digitálních kanálech a používají srovnávače pojištění Uvědomění si příležitostí pro pojišťovatele v investicích do srovnávačů pojištění a poskytování kvalitnějších informací na svých webových stránkách a aplikacích Pracujeme na doplnění
Pojišťovny začínají využívat real-time data Vyšší efektivita a automatizace procesů, mnohé možnosti využití jako ověřování identity, interaktivní marketing, posuzování náhrad z pojištění a další Pro některé využití v pojišťovnictví může mít tato technologie zatím malou přesnost, nemusí existovat dostatek tréninkových dat pro model Pracujeme na doplnění