AI

Oblast počítačové vědy, která se zabývá tvorbou inteligentních strojů, které fungují a reagují jako lidé (Artificial Intelligence).