AI

Zkratka pochází z anglického výrazu Artificial Intelligence a představuje obor informatiky, který se zabývá tvorbou umělé inteligence, doposud asi nic nového. Pravděpodobně jste již slyšeli také související termíny jako strojové učení, hluboké učení, genetické algoritmy či konvoluční neuronové sítě, které na základě velkého množství dat pomáhají řešit konkrétní problémy. Daleko vzdálenějším pojmem stále je takzvaná všeobecná umělá inteligence (General AI), tedy inteligence, která se svým uvažováním doopravdy dokáže přiblížit člověku.