ADR

Alternativní řešení sporů mimosoudní cestou, například vyjednáváním nebo mediací (Alternative Dispute Resolution).