Global Fintech Fest 2022

Global Fintech Fest 2022.

Třetí ročník Global Fintech Festu pořádají National Payments Corporation of India (NPCI), Payments Council of India (PCI), Fintech Convergence Council (FCC). Tématem letošního ročníku je “Vytváření udržitelného finančního světa – zeleného, globálního,  inkluzivního”. Bude se jednat o čtyřdenní hybridní akci a bude se diskutovat o krocích, které by měly být podniknuty k dosažení pokroku ve vybudování udržitelného světa fintechu.

Datum a čas konání:
19. – 22. září 2022

Místo konání:
Online/Bombaj

Více informací