API

Programovací rozhraní aplikace je softwarový prostředník, který umožňuje dvěma aplikacím mezi sebou komunikovat. Při použití aplikace v mobilním telefonu se aplikace připojí k Internetu a odešle data na server. Server poté tato data načte, interpretuje, provede potřebné akce a odešle je zpět do telefonu. Aplikace poté interpretuje tato data a zobrazí požadované informace čitelným způsobem. Tomuto se říká API, neboli programové propojení aplikací. Pokaždé, když uživatel použije aplikaci, jako je Facebook, posílá zprávu nebo kontroluje počasí v telefonu, používá API (Application Programming Interface).