Back Office

Část společnosti, která se zabývá procesy, u kterých není nutný kontakt se zákazníkem. Například administrativa nebo IT podpora.