Capgemini ScaleUp

Je systematický, globální a časově efektivní automatizovaný proces, který využívá odborné znalosti společnosti Capgemini v oblasti technologií, kybernetické bezpečnosti, statistik, dat a poradenství k identifikaci a kvalifikaci nejpřipravenějších ScaleUps pro dosažení efektivní spolupráce s finančními institucemi.