Compliance

Znamená být v souladu s nastavenými pravidly nebo regulacemi. Například v souladu s nějakými licenčními pravidly.