CRD

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2013/36 o kapitálových požadavcích (Capital Requirements Directive).