eIDAS Regulation

Nařízení o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu (nařízení (EU) č. 910/2014).