Front Office

Tento výraz se používá pro části společnosti, jež vykovávají procesy, při kterých dochází ke kontaktu se zákazníkem. Například služby zákazníkům, prodej a poradci.