GDPR

Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation).