HNW

Jedinec s vysokou čistou hodnotou (HNW) je osoba nebo rodina s likvidními aktivy nad určitou hodnotou. Tento termín je často používán v odvětví finančních služeb. Ačkoli neexistuje přesná definice toho, jak bohatý člověk musí v této kategorii být, je vysoká čistá hodnota obecně uváděna z hlediska likvidních aktiv. Přesná částka se liší v závislosti na finanční instituci a regionu. Klasifikace VHNWI – jedinec s velmi vysokou čistou hodnotou – se může vztahovat na někoho, kdo má čistou hodnotu aktiv nejméně 5 milionů dolarů. Jednotlivci s ultra vysokou čistou hodnotou (UHNWI) jsou definováni jako lidé s investovanými aktivy ve výši nejméně 30 milionů dolarů, obvykle vylučující osobní aktiva a majetek, jako je primární bydliště, sběratelské předměty a předměty dlouhodobé spotřeby.