ML

Strojové učení je studium počítačových algoritmů, které se automaticky zlepšují na základě zkušeností. Je považováno za podmnožinu umělé inteligence. Algoritmy strojového učení vytvářejí matematický model založený na ukázkových datech, známý jako „tréninková data“, aby mohl předvídat nebo rozhodovat, aniž by k tomu byl výslovně naprogramován. Algoritmy strojového učení se používají v široké škále aplikací, jako je filtrování e-mailů a počítačové vidění, kde je obtížné nebo neproveditelné vyvinout konvenční algoritmy pro provádění potřebných úkolů (Machine Learning).