NFT

NFT (Non fungible token) – Tokeny, které jsou na rozdíl od běžných tokenů nezaměnitelné jeden za druhý. Jeden Bitcoin je plně zaměnitelný s jiným Bitcoinem. Každé NFT však má unikátní znaky.