H2020 ICT pracovní program zveřejněn

Evropská komise právě (2/07/19) zveřejnila novou verzi ICT WorkProgramme 2018-20 včetně popisu témat, rozpočtu a lhůt pro výzvy vyhlašované v roce 2020.

Více informací.