Pozvánka na Výkonný výbor 19.12.2018

Vážení, přijměte prosím pozvání na zasedání Výkonného výboru, který se uskuteční dne 19. 12. 2018.

Pokud se nebudete moci zúčastnit, či za sebe vyslat pověřeného zástupce s úředně ověřenou plnou mocí a rádi byste se účastnili hlasování „per rollam“, kontaktujte prosím předsedu Asociace (Ing. Jiří Fuchs, T: 734 622 331, @: jiri.fuchs@ctit.cz) pro potvrzení Vašich komunikátorů (telefonu/emailu).

Místo konání: Budova Platinium, Veveří 111, Brno

Termín konání: 19.12. 2018 od 15:00 hod.

Body programu:

  • Prezence (zapisovatel)
  • Zhodnocení činnosti Asociace (předseda VV)
  • Stanovení rozpočtu pro rok 2019
  • Diskuze
  • Hlasování

Body hlasování:

  • Schválení rozpočtu pro rok 2019
  • Vzešlé z diskuze (pouze na místě)

V Brně, dne 14. 11. 2018

Ing. Jiří Fuchs, předseda výkonného výboru