Konference Rozvoj a inovace finančních produktů

V rámci zpracování foresightu v oblasti FINTECH jsme se účastnili konference „Rozvoj a inovace finančních produktů konané na Vysoké škole ekonomické v Praze. V článku si můžete prohlédnout zkrácený zápis shrnující základní získané poznatky.

Odborná konference byla zaměřena na aktuální otázky změn na finančních trzích způsobených různými ekonomickými a legislativními faktory, jako rostoucí volatilita na finančních trzích, vývoj v oblasti cen nemovitostí a hypotečních úvěrů nebo i stále aktuální téma regulace nových finančních produktů. Konference přinesla nové informace o potřebách tvůrců finančních produktů (zejména bank, pojišťoven a FinTech společností, které byly zastoupeny oborovými asociacemi). Zajímavou informací, která z konference vzešla je fakt, že FinTech společnosti jsou při tvorbě a distribuci nových finančních produktů v oboru „vítány“, na druhou stranu je zapojení FinTech společností (bez ohledu na jejich exponenciální růst) stále spíše nedostatečné. Důvody spočívají na obou stranách a to zejména ve „střetu“ dvou značně odlišných oborů, které spolu složitě hledají společný jazyk.

Z účasti na konferenci vyplývá, že existuje značná mezera na trhu, která má rostoucí tendenci (tím jak na jedné straně vznikají FinTech společnosti a na druhé straně finanční instituce vytváří nové finanční nástroje). Tato mezera na trhu je tvořena gapem mezi tradičními finančními institucemi a nově vznikajícími FinTech společnostmi. Vzniklou situaci dokumentuje fakt, že tradiční finanční instituce usilovně hledají pracovníky IT oblasti, kdežto naopak FinTechové společnosti najímají odborníky zkušené v oblasti finančních produktů.

Firmy budou motivovány na danou situaci reagovat a tržní mezeru zacelovat kooperací tradičních finančních institucí a FinTech společností (bude nutné vytvořit imaginární platformu, na jejíž fundamentech budou oba typy institucí komunikovat při tvorbě nových produktů). Sekundárním vlivem bude, že se v dlouhém období změní struktura pracovníků obou typů institucí, kdy se budou snižovat rozdíly mezi IT pracovníky a specialisty v jiných odvětvích. Tito specialisté budou nuceni osvojit si (pro výkon jejich práce) specifické IT dovednosti, které jim umožní vykonávat jejich práci na (minimálně) stejné odborné úrovni za zvyšujících se technických požadavků (rychlost, autonomie rozhodovacích systémů, přesnost, množství zpracovávaných dat atp.).